Znak města Brna Brno Bez Bariér Komunitní projekt systémového řešení architektonických bariér statutárního města Brna. logo Ligy za práva vozíčkářů
Svátek slaví
rubriky

Akce Aktuality

Akce O projektu

Akce Pracovní skupiny

Akce Odkazy

Akce Legislativa

Akce Napište nám

pracovní skupiny

V jednotlivých pracovních skupinách se setkávájí zástupci dotčených odborů Magistrátu města Brna, státních i nestátních podniků a organizací, nestátních neziskových organizací. Pracovní skupiny nejsou uzavřené, mohou do nich vstupovat další spolupracující subjekty.

Hlavním cílem každé pracovní skupiny je shromáždit podklady a vypracovat příslušnou část zprávy projektu Brno bez bariér. V této zprávě by měl posouzen stávající stav v oblasti bariér a navržen systém, který by do budoucna zajistil, aby se bariéry postupně odstraňovaly a netvořily se nové. Projekt by se mohl stát součástí sociální politiky města Brna a základem pro dlouhodobou koncepci zkvalitňování života osob s omezenou schopností pohybu a orientace.


Pracovní skupina stavební

Pracovní skupina dopravní

Pracovní skupina vzdělání a pracovního uplatnění

Pracovní skupina mediální

Pracovní skupina legislativní a grantováplán akcí

Nejsou plánovány žádné akce. 


odkazy

Liga za práva vozíčkářů

Bez bariér o.s.