Znak města Brna Brno Bez Bariér Komunitní projekt systémového řešení architektonických bariér statutárního města Brna. logo Ligy za práva vozíčkářů
Svátek slaví
rubriky

Akce Aktuality

Akce O projektu

Akce Pracovní skupiny

Akce Odkazy

Akce Legislativa

Akce Napište nám

pracovní skupiny

Náplň pracovní činnosti dopravní skupiny:

  • přehled zákonných předpisů v dané oblasti, informace o chystaných novelizacích, popř. o chybějící legislativě v dané oblasti.
  • zajištění podkladů ke zpracování analýzy.
  • analýza současného stavu a jeho zhodnocení.
  • vyhodnocení podnětů z ankety k projektu.
  • vypracování návrhů a opatření k postupnému zlepšování stávajícího stavu, návrhy na odstraňování současných bariér/problémů a předcházení vzniku nových.
  • vytýčení hlavních cílů a priorit v jednotlivých oblastech.
  • poskytování potřebných podkladů a informací ostatním pracovním skupinám, zejm. mediální a legislativní/grantové

Zápisy z jednání:

Akce 9. 12. 2003 (Text zprávy ve formátu MS Word)
Akce 7. 10. 2003 (Text zprávy ve formátu MS Word)
Akce 22. 4. 2003 (Text zprávy ve formátu MS Word)


Členové dopravní skupiny:

Ing. Josef Buchta MmB - Odbor dopravy
Kounicova 67
buchta.josef@brno.cz
542 174 240
p. Herzeg Městská policie, revír Brno-střed
Křenová 4
543 210 420
Tamara Kaucká Brněnské komunikace, a.s.
Renneská tř. 1a
kaucka@bkom.cz
532 144 289
Josef Konečný Tyfloservis Brno konecny@polymer.cz
545 577 480
Ing. Rostislav Košťál vedoucí odboru rozvoje a kvality MHD
DPMB a.s., Hlinky 151
rkostal@dpmb.cz
543 171 510
Ing. Josef Krákora Sdružení pro životní prostředí ZP
Malinovského nám. 3
MmB, P.O. box 371
542 173 033
Václav Luňák Automotoklub ZP motoristů
Absolonova 81
541 223 398
Daniel Pacek Zikova 18 dpacek@seznam.cz
544 210 202
Bc. Viktor Šeďa Centrum dopravního výzkumu
Líšeňská 33a
seda@cdv.cz
543 215 050
Zdeněk Škaroupka Liga za práva vozíčkářů
Kounicova 42
zdenek@ligavozic.cz
541 249 175
ing. Veselý starosta MČ Brno-Židenice
vesely@zidenice.brno.cz
Zdena Vyhnálková Lorm-společnost pro hluchoslepé
Husovická 8
brno@lorm.cz
777 764 197
Miroslava Zeinerová Centrum pro ZP Jm. kraje
Lidická 81
czp-brno@braillnet.cz
541 242 314
Vyslaný zástupce Stavební úřad MČ Brno-Bohunice 547 423 834


Zpět

plán akcí

Nejsou plánovány žádné akce. 


odkazy

Liga za práva vozíčkářů

Bez bariér o.s.