Znak města Brna Brno Bez Bariér Komunitní projekt systémového řešení architektonických bariér statutárního města Brna. logo Ligy zapráva vozíčkářů
Svátek slaví
rubriky

Akce Aktuality

Akce O projektu

Akce Pracovní skupiny

Akce Odkazy

Akce Legislativa

Akce Napište nám

pracovní skupiny

Náplň pracovní činnosti stavební skupiny:

  • přehled zákonných předpisů v dané oblasti, informace o chystaných novelizacích, popř. o chybějící legislativě v dané oblasti.
  • zajištění podkladů ke zpracování analýzy.
  • analýza současného stavu a jeho zhodnocení.
  • vyhodnocení podnětů z ankety k projektu.
  • vypracování návrhů a opatření k postupnému zlepšování stávajícího stavu, návrhy na odstraňování současných bariér/problémů a předcházení vzniku nových.
  • vytýčení hlavních cílů a priorit v jednotlivých oblastech.
  • poskytování potřebných podkladů a informací ostatním pracovním skupinám, zejm. mediální a legislativní/grantové

Zápisy z jednání:

Akce 10. 6. 2003 (Text zprávy ve formátu MS Word)
Akce 22. 4. 2003 (Text zprávy ve formátu MS Word)


Členové stavební skupiny:

Ing. Milena Antonovičová Liga za práva vozíčkářů
Kounicova 42
antonovicovi@volny.cz
541 249 175
ing. arch. Borák Česká komora architektů borak@volny.cz
Zdeněk Březina ZO ZP Bezbariérové domy
Kosmonautů 19
547 351 052
Ing. Petr Karásek Tyfloservis
Chaloupkova 7
tsoas-br@braillnet.cz
541 212 810
Ing. Josef Krákora Sdružení pro životní prostředí ZP
Malinovského nám. 3
542 173 032
Ing.arch. Marta Píchová ÚMČ Brno-Jundrov
Veslařká 56
stavebni@jundrov.brno.cz
541 420 379
Kateřina Slaná Česká komora architektů katerina.slana@cka.cz
Ing. Strmisková stavební úřad MČ Brno-střed
Šilingrovo nám. 2
542 526 406
Ing. Marie Škvařilová Odbor územního a stavebního řízení
Malinovského nám. 3
skvarilova.marie@brno.cz
542 173 499
Zdena Vyhnálková Lorm-společnost pro hluchoslepé
Husovická 8
brno@lorm.cz
777 764 197
Pavel Wewiora Státní památkový úřad pavel.wewiora@pambr.cz
Vyslaný zástupce Česká komora autorizovaných inženýrů ckait@brno.anet.cz


Zpět

plán akcí

Nejsou plánovány žádné akce. 


odkazy

Liga za práva vozíčkářů

Bez bariér o.s.