Znak města Brna Brno Bez Bariér Komunitní projekt systémového řešení architektonických bariér statutárního města Brna. logo Ligy za práva vozíčkářů
Svátek slaví
rubriky

Akce Aktuality

Akce O projektu

Akce Pracovní skupiny

Akce Odkazy

Akce Legislativa

Akce Napište nám

o projektu

I. Cíl projektu

Cílem projektu je systematicky a trvale vytvářet podmínky pro nezávislý pohyb občanů s omezenou schopností pohybu a orientace v ulicích, objektech a městské hromadné dopravě v Brně, což je základním předpokladem pro možnost skutečné integrace a nezbytná podmínka pro vyrovnání příležitostí pro tyto občany.

Občany s omezenou schopnosti pohybu a orientace (dle průzkumů cca 35% populace) se rozumí osoby postižené pohybově (zejména osoby na vozíku), osoby se zrakovým, sluchovým a mentálním postižením, senioři, těhotné ženy, osoby doprovázející dítě v kočárku, děti do tří let a osoby s dočasně omezenou pohyblivostí (např. po úrazu).

Projekt bude důstojným příspěvkem města Brna k Evropskému roku osob se zdravotním postižením, který na rok 2003 vyhlásila Rada Evropské unie.

II. Popis současného stavu

Přestože naše legislativa stanoví, jaké zásady je třeba dodržet pro zajištění přístupnosti nejrůznějších typů staveb osobám se sníženou schopností pohybu a orientace, umožňuje zároveň využití tzv. vyjímek. A nejen to, nestanoví ani žádný kontrolní mechanismus, ani udílení snkcí při nedodržení jednotlivých paragrafů zákona. Zkušenosti říkají, že žádný zákon sám o sobě problém neřeší, problém mohou vyřešit pouze konkrétní lidé.

Skutečnost je taková, že realizace nových staveb ani rekonstrukce a opravy stávajících budov a komunikací bohužel v mnoha případech neznamenají zlepšení přístupnosti a tím naplnění zákona.

V důsledku této skutečnosti je skupina občanů města Brna s omezenou schopností pohybu a orientace diskriminována při získávání vzdělání, výběru zaměstnání, v oblasti volného času i v dalších každodenních činnostech. Stavební a dopravní bariéry jsou omezující také pro některé návštěvníky města Brna.

III. Navrhované řešení

Řešení problému tkví podle našeho názoru zejména v koordinaci činnosti jednotlivých subjektů, ovlivňujících stavební činnost v regionu, MHD a další složky života města. Dále jde o zprovoznění toku informací o bezbariérových řešeních staveb a dopravě, nastartování účinného kontrolního systému a způsobu, jakým do těchto systémů mohou přinášet podněty a připomínky sami uživatelé.plán akcí

Nejsou plánovány žádné akce. 


odkazy

Liga za práva vozíčkářů

Bez bariér o.s.