Znak města Brna Brno Bez Bariér Komunitní projekt systémového řešení architektonických bariér statutárního města Brna. logo Ligy za práva vozíčkářů
Svátek slaví
rubriky

Akce Aktuality

Akce O projektu

Akce Pracovní skupiny

Akce Odkazy

Akce Legislativa

Akce Napište nám

zajímavé odkazy

http://magistrat.olomoucko.cz/bbo/cile.php
Stránky projektu bezbariérová Olomouc, dokumenty, zápisy z jednání.

http://zehnalovi.webpark.cz/
Stránky o situaci v Přerově, podklady k žalobě k Evropskému soudu ve Štrasburku.

www.bezbarier.cz
Stránky občanského sdružení, mapující bezbariérové objekty v různých městech.

www.ckrumlov.cz/cz1250/mesto/soucas/i_handic.htm
Oficiální stránky Českého Krumlova, mapující bezbariérové budovy ve městě.

www.cpkp.cz
Centrum pro komunitní plánování.

www.estav.cz/slxx/2002/05/koment.html
Komentář Ministerstva pro místní rozvoj k vyhl. 369/2001 Sb..

www.filipiova.cz
Stránky paní senátorky Filipiové - architektky na vozíku možnost zaslání/stažení příručky Projektujeme bez bariér (včetně vyhl. 369/2001 Sb. tj. vyhl. Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 4. 10. 2001 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace).

www.infoposel.cz
Informační stránky pro ZP, i informace o bariérách.

www.liberec.cz/mesto/LBB/index.php?Oblast=33&Lan=1
Oficiální stránky Liberce, mapující bezbariérové budovy ve městě.

www.mobilityforall.cz
Občanské sdružení zabývající se bezbariérovou dopravou, ke stažení: Metodická příručka - návod pro naplňování Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

www.volny.cz/kvadrous/cestovani/index.htm
Přístupnost a cestování, úvodní studie k projektu bezbarierové Prahy.

plán akcí

Nejsou plánovány žádné akce. 


odkazy

Liga za práva vozíčkářů

Bez bariér o.s.