Znak města Brna Brno Bez Bariér Komunitní projekt systémového řešení architektonických bariér statutárního města Brna. logo Ligy za práva vozíčkářů
Svátek slaví
rubriky

Akce Aktuality

Akce O projektu

Akce Pracovní skupiny

Akce Odkazy

Akce Legislativa

Akce Napište nám

legislativa

Vyhláška 369/2001
ze dne 10. října 2001, o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Národní plán
V dubnu 1998 přijala vláda České republiky Národní plán vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením. Jde o velmi důležítý dokument, který stručně charakterizuje jednotlivé oblasti života této skupiny obyvatel a stanovuje v nich jednak cíle, jednak závazná opatření pro různé státní instituce. Realizace těchto opatření by měla vést ke zlepšení žívotních podmínek zdravotně postižených.

plán akcí

Nejsou plánovány žádné akce. 


odkazy

Liga za práva vozíčkářů

Bez bariér o.s.